اگر می توانی مرد باش

 

 

 

جنس نیستم

تا برای خریدم به مغازه بروی

زیرخاکی ام

کشفم کن

 

بام نیستم

تا برای هواخوری به سراغم بیایی

آسمانم

پرواز را بیاموز

 

ساحل نیستم

تا روی ماسه هایم آفتاب بگیری

دریایم

دل به دریا بزن

 

سیگار نیستم

که بکشی و تمامم کنی

اکسیژنم

مرا نفس بکش

 

روزنامه نیستم

که بخوانی و روی نیمکتی جا بگذاری

کتابم

من را زندگی کن

 

حوا نیستم

تا از بهشت بیرون ات کنم

زنم

اگر می توانی مرد باش

مرد


صدف درخشان 

مجموعه ریل ها دور برگردان ندارند

 

نشر هزاره ققنوس

 

 

 

/ 0 نظر / 511 بازدید