کمپوت چشم

 

انگشت ها

گاهی

گره های کور را چنان دوست دارند که حتا

دندان ها را هم روسیاه می کنند

 

انگشت ها

به زن مو بلندی اشاره می کنند

که سال هاست

به ریش قیچی ها می خندد

 

زنی که

مردی را دستبند می زند

 

شب به شب

به ملاقات اش می رود

برایش کمپوت چشم می برد

تا دیگر گره ای کور نماند 

 

 " مجموعه چهل سال زن "

/ 0 نظر / 115 بازدید