پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

  خوشه خوشه از گندم زار می چینم نه نانی داغ لبانم را می سوزاند نه خونی در رگ هام جاری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 46 بازدید

  با سکه ای اگر صندوق صدقات خیابان ها را خوشحال می کنی اما دل من همان صندوقی است که تمام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

  ما را مثل عقرب بار آورده اند؛مثل عقرب! ما مردم همدیگر را می گزیم. بخیلیم؛بخیل! خوشمان می آید که سر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 37 بازدید

  کعبه را آنقدر گشتم تا در نی نی سیاهش گم شدم این من مدت هاست که تمام شده تنها نقطه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید

درود بزرگواران دوستانی که در شهرستان ها مراکز فروش چاپ دوم " ریل ها دور برگردان ندارند"را پرسیده اندلطفن با دفتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

  به خانه تکانی دلم بیا شب به شب که خون دل هایم را سقط می کنم تا بگویم از کسی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

  درودها عزیزانمدتی بود که بسیار درگیر بودمدرگیر چاپ دوم ریل ها دور برگردان ندارند که اگرچه چاپ دو کتاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

"صدف ها آبستن مروارید می شوند " از صدف درخشان به زودی در ویترین ادبیات ایران  کتاب مجموعه اشعار «صدف ها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید

  کلاغ ها در کنسرت قارقاری که هر شبزن رادعوت می کردندموهای مشکی برایش می آوردنداما زنبه مهمانی مردی رفته بودبا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

مجموعه " ریل ها دور برگردان ندارند " در آن سوی مرزها  دوست عزیزم  "آرزو نصرت طلب"  از پاریس 
/ 0 نظر / 43 بازدید

  اعتصاب از گوش هایی شروع شد که سال هاست دوستت دارم های خیابان را نمی شنوند خیابان خاموش گوش ها خسته اند. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

  جنس نیستم تا برای خریدم به مغازه بروی زیر خاکی ام کشفم کن   بام نیستم تا برای هواخوری به سراغم بیایی آسمانم پرواز را بیاموز   ساحل نیستم تا روی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

نقد مجموعه " ریل ها دور برگردان ندارند " اثر صدف درخشان در فرهنگسرای ملل  با حضور پروفسور کیومرث منشی زاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 142 بازدید

  زن که باشی تمام انگشتانت را بو می کنی شاید عطر گس مردانه اش را جا گذاشته باشد   زن که باشی تمام تارهای موهایت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

تار نمای رسمی صدف درخشات شاعر مجموعه " ریل ها دور برگردان ندارند " در پرشین بلاگ راه اندازی شد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 44 بازدید