پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

  تبریز   از شمس روی تو  تمام تبریز را چنان هروله می کنم که مولوی قونیه را سماع می کند صدف درخشان / صدف ها ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 48 بازدید

  فصل سرد   تقویم فصل سردی را برایم رقم می زند فصلی که تمام سلول هایم قندیل می بندد آنقدر بر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید

درودها دوستان اشعار صدف درخشان را از این پیچ در فیس بوک دنبال کنید ...  مهرتان را سپاس     https://www.facebook.com/pages/sadaf-derakhshan/190044631052679?ref=ts&fref=ts     ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

زن که باشی    زن که باشی تمام انگشتانت را بو می کنی شاید عطر گس مردانه اش را جا گذاشته باشد زن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 33 بازدید

دیدن این عکس تداعی زیباترین لحظه ی زندگیم بود و بالاخره " ریل ها دور برگردان ندارند"به دست استاد شجریان رسیدسپاس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

  صدف درخشان شاعر مجموعه های " ریل ها دور برگردان ندارند " و "صدف ها آبستن مروارید می شوند " ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

  درودها دوستانبا توجه به اینکه مجموعه " صدف ها آبستن مروارید می شوند " ما حصل سفرهای دریایی من است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

        در جاده ای که همیشه چالوس است    قلیانی که با شراب چشمان تو قل قل می کند   در نگاه ابری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

 گرگ ها   نرده ای کشیده ام که گرگ ها را به رودخانه ای تف می کند که هر شب آنجا چراغی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

    مسافر بودی با نمازهایی شکسته در نمازخانه های بین راهی اما اینجا کعبه است وقتی که دل دادی طوافم کن. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید

  تمام واکسی های این شهر را سیاه کردی ببند آن چشم ها را که شب را در من فریاد می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 95 بازدید

    چشم هایت  را بر من بتاب تا ذره ذره آب شود یخ های دلتنگی ام تویی که هزار شمس در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 51 بازدید