پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

    زن ها همیشه کاغذهای خط خطی دارند   حرف هایش را به بالش دردهایش را به کاغذ واشک هایش را به باغچه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

  قهوه تلخ   تمام فنجان های قهوه نقش من و توست امان از قهوه ی تلخ این کافه مبادا قجری باشد   صدف درخشان – صدف ها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید

    خشت به خشت   تمام لحظه های با تو بودن ام را قاب گرفته ام به در و دیوار زده ام ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 38 بازدید

   اگر می توانی مرد باش   جنس نیستم تا برای خریدم به مغازه بروی زیر خاکی ام کشفم کن   بام نیستم تا برای هواخوری به سراغم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید

    روزنامه ها   روزنامه های شهر از جدایی خبر می دهند وقتی که علف های هرزه فاضلاب ها را در آغوش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

  کلاغ ها کلاغ ها در کنسرت قارقاری که هر شبزن رادعوت می کردندموهای مشکی برایش می آوردنداما زنبه مهمانی مردی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

   زن که باشی     زن که باشی تمام انگشتانت را بو می کنی شاید عطر گس مردانه اش را جا گذاشته باشد   زن که باشی تمام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید

  گرگ ها   نرده ای کشیده ام که گرگ ها را به رودخانه ای تف می کند که هر شب آنجا چراغی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید