پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

  کعبه را آنقدر گشتم تا در نی نی سیاهش گم شدم این زن مدت هاست که تمام شده تنها نقطه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 51 بازدید

 از یک جایی به بعد فقط باید حرف ها را قورت بدهی آنقدر قورت تا جوانه بزنند سبز سبز سبز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید