کمد های این خانه

رخت های مردی را

نفس می کشد

که نفس من است

 

کفش های مردی را

جفت می کند

که جفت من است

 

و چمدانی که

به اندازه ی حجم زنی ست

که شعرهایش را

بر روی دستمال کاغذی نم می زند

 

از لابلای این چوب لباسی ها

مردی را می تکانم

که تمامم را در چمدان تا می کند

و می برد

_____________________________________________

صدف درخشان 

مجموعه ریل ها دوربرگردان ندارند

 

 

/ 0 نظر / 72 بازدید