ساعات حضور  صدف درخشان در نمایشگاه کتاب تهران

 

جمعه 18 اردیبهشت 1394

 

ساعت 2 تا 5 غرفه انتشارات هزاره ققنوس ، راهرو 2 غرفه 2

ساعت 5 تا 8 غرفه انتشارات فصل پنجم ، راهرو 16 غرفه 8 

 

/ 0 نظر / 103 بازدید