نقد مجموعه "صدف ها آبستن مروارید می شوند " نوشته ی صدف درخشان در انجمن غزل  
/ 1 نظر / 91 بازدید

  تو این خانه را که می تکانم همه جا تو می شود   صدف درخشان – صدف ها آبستن مروراید می شوند
/ 0 نظر / 30 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
3 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
7 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
10 پست
اسفند 92
15 پست
بهمن 92
25 پست