صدف   آن قدر در صدفم حبسم کردی تا مروارید شدم   صدف درخشان – صدف ها آبستن مروارید می شوند
/ 0 نظر / 50 بازدید

    تهران   ناخن ات را روی تهران نکش صورت بچه های چراغ قرمز را خراش دادی   صدف درخشان – صدف ها آبستن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

    زن ها همیشه کاغذهای خط خطی دارند   حرف هایش را به بالش دردهایش را به کاغذ واشک هایش را به باغچه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

  قهوه تلخ   تمام فنجان های قهوه نقش من و توست امان از قهوه ی تلخ این کافه مبادا قجری باشد   صدف درخشان – صدف ها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید

    خشت به خشت   تمام لحظه های با تو بودن ام را قاب گرفته ام به در و دیوار زده ام ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 38 بازدید

   اگر می توانی مرد باش   جنس نیستم تا برای خریدم به مغازه بروی زیر خاکی ام کشفم کن   بام نیستم تا برای هواخوری به سراغم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
3 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
7 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
10 پست
اسفند 92
15 پست
بهمن 92
25 پست